Dofinansowanie na OZE w programie Bocian. Rusza nowy nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bocian Rozproszone, odnawialne źródła energii.
Wnioski w nowym naborze w programie Bocian należy składać w terminie od 15 lutego 2016 r. do 20 maja 2016 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Wartość alokacji dla naboru wynosi do 150 mln zł. Budżet całego programu, którego realizację przewiduje się na lata 2015-2023 z możliwością zawierania umów do 2020 r., wynosi 570 mln zł.
Dofinansowanie jest udzielane w formie preferencyjnej pożyczki. Maksymalna kwota pożyczki to 40 mln zł, a oprocentowanie będzie ustalane na warunkach preferencyjnych – wówczas dofinansowanie stanowi pomoc publiczną – oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 proc. w skali roku, albo na warunkach rynkowych – wówczas dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej.
W drugim przypadku oprocentowanie będzie ustalane na poziomie stopy referencyjnej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6).
NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.
Beneficjentem dofinansowania z programu Bocian mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej