Nowe banki w programie Prosument?

W tym tygodniu Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdziła zmiany w regulaminie programu Prosument mającego na celu dofinansowanie inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE. To otwiera drogę do uruchomienia nowych naborów wniosków, w tym dla banków, wśród których pojawiły się nowe instytucje wyrażające zainteresowanie Prosumentem.

NFOŚiGW zapowiada, że wkrótce uruchomi nowe nabory wniosków dla samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i banków.

Łatwiej do programu będzie zakwalifikować się gminom. Fundusz obniżył bowiem minimalną wartość wniosków składanych przez gminy z 1 mln zł do 200 tys. zł. Dodatkowo wnioskowanie o środki z Prosumenta umożliwiono należącym do gmin stowarzyszeniom i spółkom prawa handlowego.

W przypadku wojewódzkich funduszy, których w programie Prosument jest na razie siedem, wprowadzono możliwość udostępnienia finansowania nie tylko osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, ale także gminom.

Na zmianach skorzystają także banki. Dla nich zwiększono maksymalną wartość pojedynczych transz, z których są finansowane dotacje i pożyczki z Prosumenta, z 20 mln zł do 40 mln zł. W przypadku uruchomienia naboru przez jedyny bank – jak na razie – zaangażowany w program Prosument, czyli BOŚ Bank, wartość złożonych wniosków już w pierwszych dniach przekroczyła sumę 20 mln zł, a zgodnie z dotychczasowymi zasadami programu, uzyskanie kolejnej transzy w wysokości 20 mln zł było możliwe dopiero po wydaniu 80% z tej kwoty.

Teraz, po zmianach w regulaminie i uruchomieniu kolejnego naboru dla banków, do BOŚ mogą dołączyć kolejne banki. – Z naszych informacji wynika, że po oczekiwanej przez rynek zmianie warunków programu, istnieje szansa na przystąpienie do niego co najmniej pięciu nowych banków, w tym także zrzeszeń bankowości spółdzielczej – „RZ” cytuje Arkadiusza Lewickiego, dyrektora Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związku Banków Polskich.

Piotr Lemberg, rzecznik BOŚ, informuje na łamach „Rzeczpospolitej”, że bank zebrał do tej pory ponad 2 tysiące wniosków i wciąż obserwuje duże zainteresowanie programem

W pierwszej połowie czerwca BOŚ wstrzymał przyjmowanie wniosków tłumacząc to oczekiwaniem na zmiany w regulaminie Prosumenta. Teraz, po ich zatwierdzeniu, będzie mógł uruchomić nabory ponownie. Rzecznik banku dodaje na łamach „RZ”, że tylko ostatniego dnia przed wstrzymaniem naboru złożono wnioski warte w sumie ponad 10 mln zł.

W regulaminie Prosumenta zmieniono m.in. zasady udzielania pożyczek przez banki. Wprowadzono zasadę, że w pierwszym roku obowiązywania kredytu bank może pobrać wynagrodzenie w wysokości do 3% kwoty kredytu, co może zachęcić do udziału w programie inne banki.

Nowy regulamin programu Prosument ma obowiązywać dla wniosków składanych po 31 lipca br.