W dniu 25.06.2015 r. Nasz zespół odbył szkolenie w siedzibie firmy SMA w Zabierzowie k. Krakowa. Szkolenie dotyczyło wsparcia taryfami gwarantowanymi oraz rozliczenia półrocznego (bilansowania energii). Oprócz tego na szkoleniu poruszono wiele bardzo ważnych kwestii dotyczących urządzeń, doboru...

Spełniając wymogi dotyczące montażu instalacji odnawialnych źródeł energii firma 3energy uzyskała certyfikat instalatora OZE. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – „Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez instalatora kwalifikacje do...

– Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument. W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej....

W tym tygodniu Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zatwierdziła zmiany w regulaminie programu Prosument mającego na celu dofinansowanie inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE. To otwiera drogę do uruchomienia nowych naborów wniosków, w tym dla...

Strony