Fotowoltaika

Fotowoltaika jest nową dziedziną w Polsce, polega na pozyskiwaniu energii elektrycznej z promieni słonecznych. Proces przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną następuje za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Wytwarzany prąd stały jest przekształcany i dostosowywany, przy pomocy przetwornic (inwerterów), na prąd zmienny, a następnie oddawany do sieci energetycznej budynku.

Podłączając instalację fotowoltaiczną do sieci domowej, inwestor będzie miał możliwość znacznego obniżenia swojego rachunku za energię elektryczną oraz zbilansowania nadwyżek wyprodukowanej energii oddanej do sieci w okresie półrocznym. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej następuje po zgłoszeniu do zakładu energetycznego – bez ponoszenia kosztów po stronie inwestora.

Firma 3energy oferuje kompleksową realizację instalacji fotowoltaicznych począwszy od zaprojektowania aż do wybudowania i oddania do użytku.

prosument

Budowa Systemu

Ogniwa fotowoltaiczne to urządzenia, które przekształcają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Panel fotowoltaiczny składa się z kilkudziesięciu ogniw, które łączą się w moduły a moduły w panele.

Nieodzownym elementem instalacji fotowoltaicznej jest inwerter (falownik), głównym zadaniem tego urządzenia jest zamiana prądu stałego na prąd zmienny. W zależności od typu instalacji możemy również wyróżnić akumulatory czy regulatory ładowania.

Dobór i typ instalacji jest zależny od warunków lokalizacyjnych oraz wymagań inwestora.

 

prosument

Warunki słoneczne w Polsce

Polska jest krajem o bardzo dobrych warunkach słonecznych. Ilość energii docierającej do powierzchni Ziemi wynosi około 1050 kWh/m2/rok. Oznacza to, że z instalacji o mocy 1 kWp w warunkach polskich możemy uzyskać około 1000 kWh energii rocznie.

Jak pokazuje poniższa mapa nasłonecznienia Polski autoryzowana przez Komisję Europejską, warunki nasłonecznienia w różnych rejonach Polski są mocno zbliżone, a różnice w tym zakresie są między nimi stosunkowo niewielkie.

prosument

Zalety posiadania instalacji fotowoltaicznych

Posiadanie instalacji fotowoltaicznej niesie za sobą wiele korzyści zarówno finansowych jak i środowiskowych:

  • Powstała energia elektryczna jest darmowa – jesteśmy niezależni od rosnących cen energii
  • Panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu i są przyjazne otoczeniu
  • Możliwość zarobku na nadwyżkach wyprodukowanej energii
  • Zmniejszamy straty związane z przesyłem energii
  • Zainstalowany system podnosi wartość nieruchomości
  • Zarządzanie instalacją jest łatwe i bezawaryjne
  • Szybki zwrot inwestycji
  • Żywotność paneli jest bardzo wysoka sięgająca nawet 35 lat