Inteligentne Instalacje

Automatyka budynkowa jest jednym z najnowszych sposobów na oszczędność energii w budynku. Zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej. Każdy nowoczesny budynek jest wyposażony w mniej lub bardziej zaawansowany system sterowania. System inteligentnego budynku w połączeniu z odnawialnym źródłem energii pozwala lepiej zarządzać zużyciem energii (zwiększa oszczędności) oraz minimalizuje zagrożenia pracy i życia (zwiększa bezpieczeństwo) oraz ułatwia funkcjonowanie w nim (poprawia komfort). Inteligentny budynek, to budynek sterowany komputerem.

W naszym wykonaniu potrafi on łączyć w sobie funkcje sterowania elementami:

ogrzewanie
wentylacja
oświetlenie
gniazda elektryczne
przesłony okienne
drzwi i okna
bramy
nawadnianie ogrodu
alarm
monitoring
kontrola dostępu
media w budynku

Budując dom możemy zaprojektować instalację w taki sposób, aby wszystkie urządzenia współpracowały ze sobą. Dzięki zleceniu nam wykonania projektu, zaoszczędzicie Państwo na sterownikach, kablach i oczywiście kosztach, natomiast zyskacie prostotę wykonania, przejrzystość instalacji i komfort przebywania w budynku.

System automatyki budynkowej może pracować niezależnie lub we współpracy z układem odnawialnych źródeł energii.

Warunki Instalowania

Inteligentny budynek łączy w sobie cechy tradycyjnej instalacji i nowoczesnego systemu komputerowego. Dzięki temu możemy go stosować w nowo budowanych obiektach (najczęściej stosowane) lub w istniejących (po dostosowaniu instalacji). Dzięki zastosowaniu jednego układu sterowania unikamy wielu odrębnych i często niekompatybilnych rozwiązań. To z kolei niesie wiele korzyści dla inwestora i użytkownika, takich jak:

 • większe OSZCZĘDNOŚCI – mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej; stosujemy jedno urządzenie sterujące zamiast wielu (np. sterownik do rolet, oświetlenia po zmierzchu, bramy, drzwi garażowych, podlewania ogrodu, itp.)
 • większe BEZPIECZEŃSTWO – poprzez: ciągłe monitorowanie pracy urządzeń w budynku (zawór odcinający dopływ wody, wyłączanie prądu w nieużywanych pomieszczeniach); stosowane funkcji inteligentnych oraz współdziałanie różnych systemów (np. symulacja obecności – połączenie alarmu z systemem oświetlenia i monitoringiem wizyjnym)
 • większy KOMFORT – dostęp przez internet lub telefon do wszystkich pracujących urządzeń. Dzięki zastosowaniu ekranów dotykowych mamy łatwy podgląd i możliwość szybszej reakcji. Wiele funkcji w budynku realizowanych jest samoczynnie (np. opuszczanie rolet po wyjściu i wyłączanie wszystkich świateł, samoczynne załączanie oświetlenia po zmierzchu)

Integracja Systemów

Każdy inteligentny budynek cechuje połączenie różnych systemów sterowania w jeden zintegrowany system. Do systemów takich zaliczamy:

 • sterowanie oświetleniem (lampy LED, sceny świetlne, regulacja naświetlenia),
 • sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją (pompa ciepła, rekuperacja, układy HVAC)
 • sterowanie przesłonami okiennymi (rolety, żaluzje, markizy)
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (brama garażowa, oświetlenie i nawadnianie ogrodu)
 • sterowanie i kontrola dostępu do budynku (czytniki kart, zamek elektryczny)
 • monitoring przestrzeni i sterowanie alarmem
 • monitoring otwarcia drzwi i okien
 • monitoring mediów w budynku (zawory gazu, wody, gniazda)

Rozwiązanie takie oprócz oszczędności pozwala na wzajemną współpracę elementów systemu oraz na ich wzajemne oddziaływanie (interakcja) przez co podnosi się komfort użytkowania oraz zwiększa bezpieczeństwo. Funkcje te nie podnoszą kosztów instalacji, a ich wykorzystanie zależy tylko od wymagań użytkownika.

prosument

Zarządzanie Budynkiem

Prawidłowo opracowany system zarządzania pozwala w prosty sposób sterować procesami w budynku. Daje on możliwość sterowania lokalnego i zdalnego:

 • Sterowanie lokalne odbywa się tradycyjnymi łącznikami ściennymi, przyciskami wielofunkcyjnymi lub ekranem dotykowym
 • Zdalny dostęp możliwy jest przy wykorzystaniu sieci Internet lub lokalnej sieci komputerowej

Użytkownik może kontaktować się z inteligentnym budynkiem za pomocą dowolnego telefonu komórkowego, tabletu lub komputera połączonego z Internetem. Będąc z dala od budynku w prosty sposób możemy wyłączyć światło, opuścić rolety lub załączyć alarm. W budynku z tradycyjną instalacją wykonanie tych czynności wymaga ponownej wizyty.

prosument