Usługi Projektowe

Firma 3energy realizuje usługi projektowe przy tworzeniu mikroinstalacji fotowoltaicznych jak i farm fotowoltaicznych. Jesteśmy w stanie przeprowadzić proces projektowania na każdym jego etapie. Nasz zespół posiada niezbędne doświadczenie oraz narzędzia do tego by odpowiednio przygotować projekt do realizacji. Projekty przygotowane przez firmę 3energy, charakteryzują się najwyższą efektywnością w Polsce. Tylko prawidłowo dobrana instalacja oraz jej typ, zagwarantuje oczekiwane zyski i przyczyni się do jeszcze szybszego zwrotu inwestycji.

prosument

Etapy Projektowania

Mikroinstalacje fotowoltaiczne to instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW. Zgodnie z polskim prawem tej wielkości systemy nie wymagają pozwoleń na budowę, koncesji na wytwarzanie prądu, prowadzenia działalności gospodarczej, decyzji środowiskowych a operator sieci elektrycznej przyłącza je na własny koszt na zasadach zgłoszenia. Oferujemy profesjonalnie przygotowany projekt, odpowiednio dobrany do danej lokalizacji i potrzeb klienta. Poniżej przedstawiono poszczególne etapy projektowania mikroinstalacji fotowoltaicznej:

Projektowanie gruntowych mikroinstalacji fotowoltaicznych:

 • Analiza terenu i lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, w szczególności zacienienia,
 • Wybór optymalnych komponentów (moduły fotowoltaiczne, w tym konstrukcji, inwerterów),
 • Wybór programu wsparcia (PROSUMENT - 40% dotacji).
 • Realizacji projektu technicznego wraz z symulacją zysku,
 • Sporządzenie wniosków o przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Projektowanie dachowych instalacji fotowoltaicznych:

 • Analiza wymiarów połaci dachowej
 • Wstępne ułożenie modułów fotowoltaicznych
 • Wybór optymalnych komponentów (moduły fotowoltaiczne, w tym konstrukcji, inwerterów)
 • Wybór programu wsparcia (PROSUMENT - 40% dotacji)
 • Realizacji projektu technicznego wraz z symulacją zysku
 • Sporządzenie wniosków o przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej

PV Sol Premium

Firma 3energy oferuje profesjonalną analizę w programie PV Sol Premium. Oprogramowanie pozwala na wizualizację i zaprojektowanie dachowych i naziemnych instalacji fotowoltaicznych. Program jest pomocny w ustaleniu wielkości instalacji na danej powierzchni gruntu czy dachu. Pozwala określić uzysk energii uwzględniając zacienienie paneli fotowoltaicznych. Oprogramowanie występuje w języku polskim i uwzględnia dane klimatyczne polskich miast. Program posiada bazę wszystkich urządzeń obowiązujących na rynku światowym co pozwala na optymalizację instalacji fotowoltaicznej.

Najważniejsze funkcje programu PV Sol Premium:

 • Symulacja systemów fotowoltaicznych w 3D
 • Modelowanie budynków i działek pod instalację fotowoltaiczną w trybie 3D
 • Uzyski energii elektrycznej z uwzględnieniem danych klimatycznych oraz zacienienia
 • Analiza ekonomiczna instalacji z uwzględnieniem stopy zwrotu
 • Możliwość doboru instalacji z wykorzystaniem akumulatorów
prosument

Doradztwo

Nasza firma oferuje doradztwo i pomoc formalno-prawną przy projektowaniu farm fotowoltaicznych. Jesteśmy w stanie poprowadzić inwestycje na każdym jej etapie. Zgodnie z filozofią firmy 3energy nasi pracownicy dbają o Klienta również po zakończeniu kontraktu, zarówno dla inwestycji dla domu jednorodzinnego jak i elektrowni słonecznej dla firmy.

Zakres oferty obejmuje m.in.:

 • uzyskanie decyzji środowiskowych
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 • opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
 • złożenie wniosków i dokonanie uzgodnień o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej
 • uzyskanie niezbędnych koncesji
 • przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę
 • przygotowanie opracowań geodezyjnych i hydrologicznych
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie
prosument

Finansowanie

W najbliższych latach powstanie wiele programów dotyczących wspierania energetyki rozproszonej, innowacyjności oraz poprawienia efektywności.

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji z instalacjami paneli fotowoltaicznych, takie jak preferencyjne kredyty, dotacje z Unii Europejskiej i specjalne programy krajowe.

Do najbardziej popularnych należą:

 • Regionalne Programy Operacyjne,
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • Programy OZE prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3energy specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz środków zewnętrznych. Swoją ofertę kierujemy do małych i dużych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego czy osób fizycznych.

prosument