Program PROSUMENT

Celem programu PROSUMENT jest „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Jest to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. W celu ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2. Program ten ma na celu wspieranie rozwoju małych lub mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie poprzez podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej.

Kim jest PROSUMENT?

Prosument to podmiot – w tym osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby, zaś ewentualną nadwyżkę sprzedaje do sieci. Odsprzedaż energii nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej ale nie stanowi głównego źródła dochodu.

Kto może skorzystać z programu Prosument ?

O dotację w ramach prosumenta mogą się starać:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
prosument

Dofinansowanie

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • Energii elektrycznej
 • Ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

W ramach programu finansowane będą systemy do produkcji energii elektrycznej o zainstalowanej mocy do 40 kW na które będziemy mogli uzyskać w całości finansowanie.

Warunki Kredytu

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania w przypadku mikroinstlacji fotowoltaicznych

 • kredyt preferencyjny z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 40% dofinansowania (do 2016 r.), później 30%
 • koszty kwalifikowane:
  1. do 100 tys. zł osoby fizyczne,
  2. do 300 tys. zł wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • maksymalny koszt kwalifikowany:
  1. dla instalacji o mocy do 5 kW: 7 000 zł/kWp
  2. dla instalacji o mocy od 6 do 40 : 6 000 zł/kWp
  3. w przypadku umieszczenia akumulatorów koszt kwalifikowany. powiększa się o 5 000 zł/kW
 • oprocentowanie kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania kredytem: 15 lat.

 

prosument