Instalacja fotowoltaiczna w Łodzi

paździenik 2015
Łódź

Kolejna realizacja została wykonana w Łodzi. Projekt został zrealizowany poprzez dotację z programu Prosument. W ramach tego programu pozyskaliśmy 40 % bezzwrotnej dotacji na realizację przedsięwzięcia. Instalacja o mocy 4,5 kWp składa się z 18 paneli fotowoltaicznych o mocy 250 Wp marki Solar World - Protect. Moduły te charakteryzują się bardzo wysoką gwarancją stałej mocy. Panele po upływie 21lat zachowują 90 % mocy, zaś po upływie 30 lat - 86,85 %. Zainstalowano inwerter o mocy 4,5 kW marki Fronius. Mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie przyłączona do operatora elektroenergetycznego PGE Dystrybucja. Usługa obejmowała projekt, pozyskanie dofinansowania, montaż instalacji, rozruch oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu elektroenergetycznego.