Instalacja fotowoltaiczna w Brudnowie Drugim

wrzesień 2015
Brudnów Drugi

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,25 kW w miejsocowości Brudnów Drugi. Projekt o mocy 1,25 kW w celu częściowego pokrycia zapotrzbowania na energię elektryczną w domu jednorodzinnym. Inwestycja obejmowała projekt, montaż instalacji, rozruch, wykonanie pomiarów oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu elektroenergetycznego.