Instalacja fotowoltaiczna w Dalikowie

październik 2015
Dalików

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kWp zlokazliowana na budynku Urzędu Gminy w Dalikowie, składająca się z 24 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 250 Wp. Ze względu na budowę dachu budynku, montaż instalacji wymagał zamocowania specjalnej konstrukcji stalowo-aluminiowej pod panele fotowoltaiczne. Do zainstalowania podstawy stalowej użyto specjalnych chemicznych kotew. Instalacja została podłączona do rozdzielni głównej w budynku Urzędu Gminy i zostanie przyłączona do sieci po 1 stycznia 2016 r. Usługa obejmowała projekt, montaż instalacji, rozruch oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu elektroenergetycznego.