Instalacja fotowoltaiczna w Idzikowicach

wrzesień 2015
Idzikowice

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,25 kW w miejsocowości Idzikowice. Projekt o mocy 1,25 kW w celu częściowego pokrycia zapotrzbowania na energię elektryczną w domu jednorodzinnym. Inwestycja obejmowała projekt, montaż instalacji, rozruch, wykonanie pomiarów oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu elektroenergetycznego.