Instalacja fotowoltaiczna w Mirosławicach

Październik 2015
Mirosławice

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp realizowana w miejscowości Mirosławice gm. Lutomiersk. Projekt został zrealizowany częściowo poprzez dotację z programu Prosument. W ramach tego programu pozyskaliśmy 40 % bezzwrotnej dotacji na realizację przedsięwzięcia. Instalacja fotowoltaiczna składa się z 16 paneli marki Solvis o mocy jednostkowej 250 Wp oraz inwertera marki Fronius o mocy 3.7 kW. Mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie przyłączona do operatora elektroenergetycznego PGE Dystrybucja. Usługa obejmowała projekt, pozyskanie dofinansowania, montaż instalacji, rozruch oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu elektroenergetycznego.