Instalacja fotowoltaiczna w Stadnickiej Woli

grudzien 2015
Stadnicka Wola

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp zrealizowana w miejscowości Stadnicka Wola k. Końskich. Projekt został zrealizowany poprzez dotację z programu Prosument. W ramach tego programu pozyskaliśmy 40 % bezzwrotnej dotacji na realizację przedsięwzięcia. Instalacja fotowoltaiczna składa się z 20 paneli marki Solar World o mocy jednostkowej 250 Wp oraz inwertera marki Fronius o mocy 4,5 kW. Mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie przyłączona do operatora elektroenergetycznego PGE Dystrybucja. Usługa obejmowała projekt, pozyskanie dofinansowania, montaż instalacji, rozruch oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu elektroenergetycznego.