Instalacja fotowoltaiczna we Włocławku

sierpień 2015
Włocławek

Kolejna realizacja okazała się sukcesem. Instalacja o mocy 8,32 kWp została wybudowana we Włocławku, składa się z 32 sztuk paneli Solar World o mocy 260 Wp oraz falownika Fronius. Mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie przyłączona do operatora elektroenergetycznego Energa Operator. Usługa obejmowała projekt, montaż instalacji, rozruch oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do zakładu elektroenergetycznego. Instalacja w większości pokryje zapotrzebowanie domu jednorodzinnego i wyprodukuje około 8 000 kWh rocznie.